Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8833
Title: Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств
Keywords: сільськогосподарське виробництво
конкурентоспроможність
інвестиційна привабливість підприємства
інноваційні технології
інформаційне забезпечення підприємницької діяльності
міграція трудоресурсного потенціалу
трудові ресурси
демографічні процеси
Issue Date: 2019
Publisher: РВЛ ЦНТУ
Citation: Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, м. Кропивницький, 12 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. економіки та підприємництва ; [редкол. : О. М. Левченко, М. В. Семикіна, І. Л. Петрова та ін.]. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2019. - 135 с.
Abstract: У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства». Публікації відображають результати науково-дослідної роботи; присвячені розгляду різноманітних проблем економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних резервів підвищення їх конкурентоспроможності. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу та менеджерів підприємств.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8833
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Напрями_екон_зрост_12_04_2019.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.