Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8857
Title: Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів
Authors: Конончук, С. В.
Скрипник, О. В.
Keywords: окислення
відновлення
розчинність
дисоціація
шлакоутворення
кінетика
термодинаміка
ентальпія
ентропія
константа рівноваги
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів : метод. вказ. до виконання лаб. роб. з курсу «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» : для студ.-ливарників спец. 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування” / [уклад. : С. В. Конончук, О. В. Скрипник] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. матеріалознавство та ливарне виробництво. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 76 с.
Abstract: В методичних вказівках викладені методики фізико-хімічних досліджень металургійних процесів окислення, відновлення, розчинності, розподілу, дисоціації елементів, шлакоутворення, а також кінетика та рівновага процесів на основі хімічної термодинаміки, теорії розчинів, теорії металургійних розплавів згідно з учбовою програмою дисципліни “Фізико-хімічні основи ливарного виробництва”. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 131 “Прикладна механіка” спеціалізації «Обладнання та технології ливарного виробництва», спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” спеціалізації «Обслуговування обладнання ливарного виробництва».
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8857
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали МЛВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка ФХОЛВ.pdfМВ до ЛР з курсу "ФХОЛВ"1,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.