Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8883
Title: Конкретні заходи впливу на демографічний стан регіону
Other Titles: Specific measures to influence the demographic state of the region
Authors: Сідалковський, О. М.
Sidalkovs'kyj, O.
Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.
Keywords: народжуваність
смертність
демографічне навантаження
демографічна політика
трудові ресурси
fertility
mortality
demographic load
demographic policy
labour resources
Issue Date: 2019
Publisher: РВЛ ЦНТУ
Citation: Сідалковський, О. М. Конкретні заходи впливу на демографічний стан регіону / О. М. Сідалковський, Р. В. Яковенко // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, м. Кропивницький, 12 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2019. – С. 103–105.
Abstract: Тези розкривають тенденції демографічного руху Кіровоградської області, визначені деякі механізми боротьби з кризою. This thesis reveals the tendencies of the demographic movement of the Kirovohrad region, defines some mechanisms for combating the crisis.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8883
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
594pdf.PDF207,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.