Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8895
Title: Підвищення надійності машин і обладнання
Other Titles: Increase of Machine and Equipment Reliability
Keywords: надійність машин
закономірності процесів тертя
зносостійкість деталей
технологічні методи
конструктивні методи
експлуатаційна надійність
транспортні системи
транспортні засоби
логістика підприємств
Reliability of machines
Patterns of friction processes
Wear resistance of parts
Technological methods
Constructive methods
Serviceability
Transportation systems
Vehicles
Logistics of enterprises
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Підвищення надійності машин і обладнання : матеріали конф. : І міжнар. наук.-практ. конф., 17-19 квіт. 2019 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 297 с.
Abstract: В збірнику представлені матеріали доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів ЦНТУ України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок. The collection contains materials of the reports of scientific and pedagogical workers, research staff, doctoral students, postgraduates and students of the National Technical University of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational establishments and scientific institutions, where the completed stages of development are considered.
Description: ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 1. Фізичні та математичні основи надійності машин і обладнання. 2. Закономірності процесів тертя та зношування вузлів деталей та робочих органів машин і обладнання. 3. Підвищення зносостійкості деталей та вузлів сільськогосподарської та транспортної техніки. 4. Технологічні методи підвищення надійності деталей машин і обладнання. 5. Конструкторські рішення підвищення надійності вузлів, деталей та робочих органів. 6. Експлуатаційна надійність сільськогосподарської та транспортної техніки. 7. Підвищення надійності транспортних систем та транспортних засобів і забезпечення належного рівня якості пасажирських та вантажних перевезень. 8. Логістика підприємств у сфері виробництва та обігу. 9. Економіка та управління підприємствами. THEMATIC DIRECTIONS OF THE CONFERENCE WORK: 1. Physical and mathematical bases of reliability of machines and equipment. 2. Patterns of friction and wear of parts of parts and working bodies of machinery and equipment. 3. Increased durability of parts and components of agricultural and transport equipment. 4. Technological methods of improving the reliability of parts of machines and equipment. 5. Design solutions for increasing the reliability of nodes, parts and working bodies. 6. Operational reliability of agricultural and transport equipment. 7. Improving the reliability of transport systems and vehicles and ensuring an adequate level of passenger and freight traffic. 8. Logistics of enterprises in the sphere of production and circulation. 9. Economics and enterprise management.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8895
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матеріали конф. ПНМО-2019.pdf9,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.