Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8999
Title: Основи комп’ютерної схемотехніки
Authors: Жесан, Р. В.
Голик, О. П.
Зубенко, В. О.
Keywords: алгоритм
система числення
тригер
схемотехніка
регістр
лічильник
дешифратор
суматор
логічні елементи
булева алгебра
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Основи комп’ютерної схемотехніки : метод. вказ. до виконання лаб. робіт : для студ. ден. та заоч. форми навч. за спец. : 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / [уклад. : Р. В. Жесан, О. П. Голик, В. О. Зубенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації вироб. процесів. – Кропивницький : ЦНТУ. - 2019. - 60 с.
Abstract: В даних методичних вказівках для виконання лабораторних робіт використовується програма Electronics Workbench (електронний конструктор), яка дозволяє реалізувати технологію інтерактивної, тобто безпосередньо на екрані модельованої, побудови електричних схем.
Description: Метою лабораторного практикуму є закріплення та поглиблення базових знань з основ комп’ютерної схемотехніки й отримання навиків з практичного їх застосування. Оскільки спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» мають за мету підготовку фахівців високої кваліфікації, курс «Основи комп’ютерної схемотехніки» повинен ознайомити студента з цифровими методами, моделями та пристроями, які дозволили б у інших базових курсах розглядати різноманітні застосування засобів комп’ютерної схемотехніки. Лабораторні установки з фіксованим набором схемних елементів і певним набором вимірювальних приладів суттєво обмежують можливості навчального процесу. При використанні комп'ютерної програми конструювання електронних схем реалізується принципово новий підхід в розв'язанні навчальних задач. На екрані монітора може бути побудована електрична принципова схема пристрою будь-якої складності, параметри елементів якої можуть задаватися і змінюватися в широкому діапазоні значень. При цьому вимірювання основних електричних параметрів можливе одночасно в необмеженій кількості точок. В даних методичних вказівках для виконання лабораторних робіт використовується програма Electronics Workbench (електронний конструктор), яка дозволяє реалізувати технологію інтерактивної, тобто безпосередньо на екрані модельованої, побудови електричних схем.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8999
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОКСТ_ЛР_2019_compressed.pdf884,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.