Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9021
Title: Проектування промислових будівель і споруд
Authors: Яцун, В. В.
Джирма, С. О.
Заворуєва, І. П.
Яцун, В. В.
Горпинченко, О. В.
Yatsun, V.
Dzhyrma, S.
Zavorueva, I.
Yatsun, V.
Horpynchenko, O.
Keywords: промислові будівлі
каркас
крок колон
проліт
генеральний план
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Проектування промислових будівель і споруд : метод. вказ. до виконання курс. проекту : для студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / [уклад. В. В. Яцун, С. О. Джирма, І. П. Заворуєва та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 87 c.
Abstract: Методичні вказівки призначені для виконання курсового проекту з курсу "Проектування промислових будівель і споруд" (Проектування промислової будівлі). Метою курсового проекту є закріплення теоретичних знань і набутих навичок самостійного розв'язання інженерних задач із курсу "Промислові будівлі і споруди", а також оволодіння методикою проектування і розрахунку промислових будівель та територій промислових підприємств.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9021
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри БДМБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ППБС 2019 Яцун Джирма Заворуєва.pdfМетодичні вказівки1,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.