Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9022
Title: Болісна вертикаль Ігоря Павлюка
Authors: Царук, А. П.
Keywords: Ігор Павлюк
лірика
Перевізник мрій
художня енергія
особливості стилю
світосприйняття сучасника
Issue Date: 2019
Publisher: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Citation: Царук, А. П. Болісна вертикаль Ігоря Павлюка / А. П. Царук // Слово і Час. - 2019. - № 8 (704). - С. 115-118.
Abstract: У статті досліджується духовна вертикаль книги лірики Ігоря Павлюка "Перевізник мрій": іманентний мотив, система образів, метафорична щільність, віддзеркалення світоглядних змін на естетичних особливостях стилю. Проаналізовано художні прийоми як джерело художньої енергії, акцентовано засоби вираження межового стану душі ліричного героя. В статье исследуется духовная вертикаль книги лирики Игоря Павлюка "Перевозчик грез": главный мотив, система образов, плотность метафор, отражение изменений мировоззрения на эстетических особенностях стиля. Проанализированы художественные приемы как источник художественной энергии, акцентированы средства выражения пограничного состояния души лирического героя.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9022
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bolisna vertykal.pdf288,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.