Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9203
Title: Методичні вказівки загальні вимоги по оформленню та змісту кваліфікаційного проекту
Authors: Плєшков, П. Г.
Гарасьова, Н. Ю.
Сіріков, О. І.
Котиш, А. І.
Keywords: кваліфікаційний бакалаврський проект
освітньо-професійна програма
оформлення кваліфікаційного проекту
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Методичні вказівки загальні вимоги по оформленню та змісту кваліфікаційного проекту : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / [уклад. : П. Г. Плєшков, Н. Ю. Гарасьова, О. І. Сіріков, А. І. Котиш] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. електротехн. систем та енергетичного менеджменту. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 62 с.
Abstract: В методичних вказівках наведені загальні положення по підготовці бакалаврів, вимоги до кваліфікаційних проектів на здобуття кваліфікації бакалавра, правила оформлення та порядок захисту.
Description: Дані методичні рекомендації базуються на Положенні Міністерства освіти і науки України про підготовку бакалаврів у закладах освіти IV рівня, стандарті вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та враховують специфіку підготовки фахівців на кафедрі електротехнічних систем та енергетичного менеджменту факультету автоматики та енергетики Центральноукраїнського національного технічного університету.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9203
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мет. для оформлення БКП.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.