Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9204
Title: Засоби автотранспортних та термінальних технологій. Практичні роботи
Authors: Маркович, С. І.
Ковальчук, Н. В.
Keywords: параметри вантажного терміналу
вантажопідйомні машини періодичної дії
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Засоби автотранспортних та термінальних технологій : метод. вказ. до практ. занять для студ. спец. 275 - "Транспортні технології" всіх форм навчання / [уклад. : С. І. Маркович, Н. В. Ковальчук] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 52 с.
Abstract: В методичних вказівках наводяться основні параметри засобів термінальних технологій. Дається їх визначення та умовні позначення. В практичних роботах приведені формули, довідкові дані для розрахунків основних параметрів машин і механізмів циклічної та безперервної дії, які працюють в терміналах. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Засоби автотранспортних та термінальних технологій» призначені для студентів напряму підготовки 275 «Транспортні технології»
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9204
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод.п.р.ЗАТТ.pdf1,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.