Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9205
Title: Засоби автотранспортних та термінальних технологій. Самостійні роботи
Authors: Маркович, С. І.
Ковальчук, Н. В.
Keywords: термінальні технології
навантажувально-розвантажувальні роботи
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Засоби автотранспортних та термінальних технологій : метод. вказ. для самост. роботи бакалаврів напряму підготовки 275 "Транспортні технології" денної і заочної форм навчання / [уклад. : С. І. Маркович, Н. В. Ковальчук] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 61 с.
Abstract: В методичних вказівках наводиться тематичний склад навчальної дисципліни та перелік питань для самоконтролю студентами теоретичних знань. Представлені тестові завдання по всім темам і окремі завдання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки 275 «Транспортні технології»
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9205
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод. с.р.ЗАТТ.pdf292,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.