Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9255
Title: Бізнес-діагностика
Authors: Запірченко, Л. Д.
Вдовиченко, Л. В.
Матієнко, С. С.
Keywords: курсова робота
економічний розрахунок
показник прибутковості
показник ліквідності та платоспроможності
показник фінансової стійкості (стабільності)
оцінка ділової активності підприємства
оцінка ймовірності банкрутства
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Бізнес-діагностика” на тему “Діагностика фінансового стану підприємства та оцінка його конкурентоспроможності” : для здобув. вищ. освіти усіх форм навч. спец. 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» / [Л. Д. Запірченко, Л. В. Вдовиченко, С. С. Матієнко] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 37 с.
Abstract: Методичні рекомендації мають за мету допомогти здобувачам вищої освіти у закріплені отриманих знань з дисципліни “Бізнес-діагностика”, щодо діагностики фінансового стану підприємства та оцінки ймовірності його банкрутства та конкурентоспроможності, опанувати практичними методами розрахунків показників фінансового стану та оцінки конкурентоспроможності. Методичні рекомендації містять вимоги до послідовності, методів і порядку виконання розрахунків і допомагають здобувачам вищої освіти кваліфіковано виконати курсову роботу.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9255
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BiznDiahn KursRob2019.pdf844,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.