Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9382
Title: Пневматична висівна система точного висіву
Other Titles: Pneumatic precision seeding system
Authors: Аулін, В. В.
Панков, А. О.
Гриньків, А. В.
Деркач, О. Д.
Замота, Т. М.
Коваль, В. Я.
Щеглов, А. В.
Тихий, А. А.
Aulin, V.
Pankov, A.
Hrynkiv, A.
Derkach, O.
Zamota, T.
Koval, V.
Shchehlov, A.
Tykhyi, A.
Keywords: пневматична висівна система
пневмокамера
кроковий привід
pneumatic seeding system
pneumatic chamber
stepper drive
Issue Date: 27-Jan-2020
Citation: Пат. 139767 Україна, МПК A01C 7/00, A01C 7/12. Пневматична висівна система точного висіву / В. В. Аулін, А. О. Панков, А. В. Гриньків, О. Д. Деркач, Т. М. Замота, В. Я. Коваль, А. В. Щеглов, А. А. Тихий ; заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u 201904667 ; заявл. 02.05.2019 ; опубл. 27.01.2020 ; Бюл. № 2.
Abstract: Пневматична висівна система точного висіву, що містить висівний апарат верхньої подачі насіння, корпус, сошник, силовий повітряний вентилятор, 5 завантажувальний канал, насіннєва камера, скидач зайвих насінин, яка відрізняється тим, що висівний апарат містить пневмокамеру крокового приводу, малоінерційний орган барабанного типу з перегородками, що утворюють окремі радіальні камери з присмоктуючими отворами по його периметру, канал надлишкового тиску, канал розрідження, реверсний канал та блок керування, який складається 10 з секції розподілу повітряного потоку, секції створення розрідження повітряного потоку та секції реверсу повітряного потоку.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9382
Appears in Collections:Патенти кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139767.pdf339,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.