Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9407
Title: Фізіологія та психологія праці. Економіка
Authors: Липчанський, В. О.
Тушевська, Т. В.
Keywords: практичне заняття
самостійна робота
індивідуальна робота
контроль знань студентів
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Фізіологія та психологія праці : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. ден. форми навч. за спец. 051 «Економіка» (Управління персоналом і економіка праці) / [уклад.: В. О. Липчанський, Т. В. Тушевська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 94 с.
Abstract: Містить програму курсу «Фізіологія та психологія праці»; плани лекційних занять зі стислим викладенням тем; зміст практичних занять, що включають питання для підготовки та обговорення; рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів; питання для підготовки до іспиту; список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9407
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕМ та КД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОДИЧКА ФПП 2019 ост.pdf897,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.