Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9541
Title: Методичні рекомендації до виконання та захисту випускних кваліфікаційних робіт. Магістри
Authors: Сибірцев, В. В.
Пальчевич, Г. Т.
Фрунза, С. А.
Попов, В. М.
Keywords: випускна кваліфікаційна робота
магістерський рівень
оформлення
структура
захист
критерії оцінювання
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Методичні рекомендації до виконання та захисту випускних кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : для здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [уклад. : В. В. Сибірцев, Г. Т. Пальчевич, С. А. Фрунза, В. М. Попов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фінанс. банк. справи та страхування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 43 с.
Abstract: Методичні вказівки визначають мету, завдання, організаційні аспекти написання та захисту випускних кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9541
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР-Квалiфiкацiйна_робота_ФБСС-2020.pdf944,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.