Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9587
Title: Економіка та організація торговельних підприємств. Практикум
Authors: Семикіна, М. В.
Запірченко, Л. Д.
Матієнко, С. С.
Бугаєва, М. В.
Кабай, В. О.
Нісфоян, С. С.
Денисенко, К. С.
Keywords: управління товарооборотом
товарний запас
Issue Date: 2020
Publisher: Лисенко В. Ф.
Citation: Економіка та організація торговельних підприємств : практикум : навч. посіб. / [М. В. Семикіна, Л. Д. Запірченко, С. С. Матієнко та ін. ; за наук. ред. М. В. Семикіної] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2020. – 212 с.
Abstract: Навчальний посібник містить методичні рекомендації, тести, приклади розв’язання типових задач з основних тем курсу «Економіка та організація торговельних підприємств». Розкрито основні методичні підходи до аналізу та управління товарооборотом, товарними запасами, товарним забезпеченням, витратами, доходами, прибутком торговельного підприємства та ін. Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, а також менеджерів та фахівців торговельних підприємств.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9587
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posibnyk torhivlya 2020.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.