Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9588
Title: Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум
Authors: Семикіна, М. В.
Бугаєва, М. В.
Запірченко, Л. Д.
Орлова, А. А.
Семикіна, А. В.
Мельнік, А. В.
Keywords: семінарське (практичне) заняття
реферати
творче завдання
самостійна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Лисенко В. Ф.
Citation: Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навч. посіб. / [М. В. Семикіна, М. В. Бугаєва, Л. Д. Запірченко та ін. ; за наук. ред. М. В. Семикіної] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2020. – 228 с.
Abstract: Навчальний посібник містить методичні рекомендації, тести, приклади розв’язання задач з основних тем курсу економіки праці та соціально-трудових відносин. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, викладачів, а також менеджерів, фахівців з економіки та підприємництва, яких цікавлять прикладні аспекти економіки праці та соціально-трудових відносин.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9588
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posibnyk z ekon. pratsi 2020.pdf2,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.