Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9598
Title: Cистема технологій
Authors: Кропівний, В. М.
Кропівна, А. В.
Кузик, А. В.
Молокост, Л. А.
Keywords: технологія
металургія
ливарне виробництво
лабораторна робота
Issue Date: 2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Cистема технологій : метод. вказ. до вивч. курсу та лаб. робіт з елементами кредитно-модульної системи організації навч. процесу : для студ. спец. : 051, 071, 072, 075,073, 281, 076, економічних факультетів / [укад. : В. М. Кропівний, А. В. Кропівна, А. В. Кузик, Л. А. Молокост] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. матеріалознавства та ливарного виробництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 63 с.
Abstract: Основною метою дисципліни покладено виробленню у студентів навичок системного підходу до оцінки технології виготовлення будь-якого виробу на основі відомих початкових даних (кількість та якість продукту, наявність сировини, устаткування, стан технології та сучасних технологічних доробок, вартість устаткування та сировини, екологічна безпека, попит ринку, тощо). Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей: 051, 071, 072, 075,073, 281, 076, економічних факультетів.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9598
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали МЛВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Методичка економісти - 2018.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.