Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9648
Title: Переддипломна практика
Authors: Козловский, О. А.
Телюта, Р. В.
Keywords: переддипломна практика
бази практики
щоденник практики
звіт з практики
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Переддипломна практика : метод. вказ. для студ. 4-го курсу спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / [уклад. : О. А. Козловський, Р. В. Телюта] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 86 с.
Abstract: У методичних вказівках представлено порядок проведення та всі необхідні супровідні документи для організації переддипломної практики бакалаврів спеціальності. Дані методичні рекомендації розроблені на основі Положення МОН України про підготовку бакалаврів у закладах освіти IV рівня, стандарті вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і враховують специфіку підготовки фахівців на кафедрі електротехнічних систем та енергетичного менеджменту факультету автоматики та енергетики Центральноукраїнського національного технічного університету
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9648
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Work program 4 course.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.