Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9683
Title: Основи енергоменеджменту в АПК
Authors: Голик, О. П.
Keywords: енергоменеджмент
енергозбереження
електроенергетика
енергія
енергетична стратегія
аудит
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Основи енергоменеджменту в АПК : метод. вказ. до викон. самостійної роботи : для студ. денної та заочної форми навчання за спец. : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / [уклад. О. П. Голик] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації вироб. процесів. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 32 с.
Abstract: В даних методичних вказівках для виконання самостійної роботи наведено перелік тем, які студенти повинні опанувати самостійно, та короткі теоретичні відомості. Наведені методичні рекомендації до виконання самостійної роботи є складовою частиною дисципліні «Основи енергоменеджменту в АПК» для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Студент повинен ознайомитись з проблемами вибору та обґрунтування більш раціонального типу енергоносіїв, інвестування та фінансування в енергозбереженні, енергетичного навантаження підприємства, питаннями інформаційного забезпечення енергоменеджменту.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9683
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОЕМ в АПК _метод. вказівки для СР__2020.pdf286,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.