Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9724
Title: Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України
Keywords: вища освіта України
дистанційна форма навчання
академічна мобільність
маркетинг закладів вищої освіти
інноваційна діяльність підприємств
агропромислове виробництво Центрального регіону України
цифрова економіка України
економічна безпека підприємств
фінансова стійкість
корпоративна культура
людські ресурси
трудовий потенціал промисловості
компетенції персоналу
безробіття
соціальна відповідальність
інтернет-комунікації
інформаційні системи управління підприємством
електронна комерція
Issue Date: 2020
Publisher: РВЛ ЦНТУ
Citation: Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / [редкол. : О. М. Левченко, Н. С. Шалімова, А. С. Музиченко та ін.] ; М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. - 358 с.
Abstract: Видання містить матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України», яка відбулась 14 квітня 2020 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті, м. Кропивницький. Доповіді присвячені ролі вищої освіти в умовах інноваційних трансформацій, інноваційному розвитку реального сектору економіки, галузей та інфраструктури, вітчизняному і міжнародному досвіду державного регулювання інноваційного розвитку економіки, формування й розвитку сучасних інноваційно-інтегрованих структур, соціально-економічним важелям забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в умовах становлення інноваційної парадигми розвитку, аспектам розвитку людського потенціалу в контексті інноваційно-інвестиційних трансформацій, особливостям інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9724
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Proceedings-3thISPConference-2020_.pdf5,73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.