Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9740
Title: Основи енергоменеджменту в АПК
Authors: Голик, О. П.
Мірошніченко, М. С.
Жесан, Р. В.
Keywords: енергозбереження
енергоменеджмент
енергетичний баланс
сертифікація
вторинні енергетичні ресурси
електрична енергія
енергетичний менеджмент
енергопостачання
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Основи енергоменеджменту в АПК : метод. вказ. до викон. практичних робіт : для студ. денної та заочної форми навчання за спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / [уклад. : О. П. Голик, М. С. Мірошніченко, Р. В. Жесан] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації вироб. процесів. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 80 с.
Abstract: Наведені методичні рекомендації до виконання практичних робіт є складовою частиною дисципліні «Основи енергоменеджменту в АПК» для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Метою практикуму є практичне вивчення, закріплення та поглиблення базових знань, отриманих під час лекційних занять. Студент повинен ознайомитись з проблемами вибору та обґрунтування більш раціонального типу енергоносіїв, інвестування та фінансування в енергозбереженні, енергетичного навантаження підприємства, питаннями інформаційного забезпечення енергоменеджменту. В даних методичних вказівках для виконання практичних робіт наведено задачі, які необхідно розв’язати студентам, згідно індивідуального завдання.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9740
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОЕМ в АПК _метод. вказівки__ПЗ 2020.pdf706,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.