Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9770
Title: Випускна кваліфікаційна робота. Менеджмент
Authors: Левченко, О. М.
Ткачук, О. В.
Царенко, І. О.
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Випускна кваліфікаційна робота : метод. вказ. та роб. програма до напис. випуск. кваліфікац. роб. за першим (бакалавр.) рівнем вищ. освіти : ОКР: бакалавр : спец.: 073 Менеджмент : курс навч.: четвертий повний, другий та третій скор. / [уклад.: О. М. Левченко, О. В. Ткачук, І. О. Царенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 47 с.
Abstract: Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти написання та захисту випускних кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент».
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9770
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕМ та КД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Випускна_квалiфiкацiйна_робота._Менеджмент.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.