Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9771
Title: Випускна кваліфікаційна робота. Публічне управління та адміністрування
Authors: Левченко, О. М.
Левченко, А. О.
Сторожук, О. В.
Рябоволик, Т. Ф.
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Випускна кваліфікаційна робота : метод. вказ. та роб. програма до напис. випуск кваліфікац. роб. ден. та заоч. форми навч. за першим (бакалавр.) рівнем вищ. освіти : ОКР: бакалавр : спец.: 281 Публічне управління та адміністрування : курс навч.: четвертий повний, другий та третій скор. / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, О. В. Сторожук, Т. Ф. Рябоволик] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 48 с.
Abstract: Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти написання та захисту випускних кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9771
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕМ та КД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Випускна_квалiфiкацiйна_робота._ПА.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.