Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9851
Title: Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти
Keywords: наукові дослідження
історичні науки
документознавство
інформаційно-бібліотечне забезпечення
археологічні дослідження
державний архів
новітні технології у процесі навчання
науково-дослідна діяльність студентів
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : І Міжнар. наук. конф., 13 трав. 2020 р. м. Кропивницький : тези доп. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. суспільних наук, інформаційної та архівної справи [та ін.] ; [редкол. : В. Орлик (гол. ред.), М. Мільчарек, К. Філіпов та ін]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 184 с. : іл.
Abstract: До збірника включено тези доповідей учасників І Міжнародної наукової конференції з проблем історії, археології, інформаційної, бібліотечної та архівної справи, педагогіки вищої школи, філософії та культури. Тези, що увійшли до випуску, можуть бути корисними фахівцям у галузі спеціальних знань історичної науки, архівним, бібліотечним, музейним працівникам, археологам, науковцям, експертам-мистецтвознавцям, викладачам, аспірантам, студентам ЗВО гуманітарного профілю.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9851
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnik_CNTU_2020.pdf10,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.