Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9971
Title: Інформаційне забезпечення функціонування інноваційно–інтегрованих структур: проблеми та перспективи
Authors: Селіщева, Є. В.
Keywords: інформаційне забезпечення
інформаційний простір
інноваційні технології
Issue Date: 2020
Publisher: РВЛ ЦНТУ
Citation: Селіщева, Є. В. Інформаційне забезпечення функціонування інноваційно–інтегрованих структур: проблеми та перспективи / Є. В. Селіщева // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 16 квіт. 2020 р., м. Кропивницький. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. - С. 187-188.
Abstract: Ефективне функціонування інноваційно-інтегрованих структур можливе тільки за умов ефективного використання адекватного інформаційного забезпечення. Інформаційне забезпечення функціонування інноваційно - інтегрованих структур є інструментом для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях, стратегічним ресурсом інноваційно-інтегрованих структур.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9971
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри аудиту та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Селищева Тези иформ2020.pdf126,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.