Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6797
Title: Застосування функції Гамільтона до визначення умов зрівноваження автобалансирами ротора, здійснюючого просторовий рух
Authors: Філімоніхіна, І. І.
Keywords: автобалансир
ротор
дисбаланс
функція Гамільтона
стійкість
Issue Date: 2007
Publisher: КНТУ
Citation: Філімоніхіна, І. І. Застосування функції Гамільтона до визначення умов зрівноваження автобалансирами ротора, здійснюючого просторовий рух / І. І. Філімоніхіна // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград : КНТУ, 2007. - Вип. 18. - 34-41.
Abstract: З використанням функції Гамільтона досліджені критичні швидкості системи, складеної з ротора, здійснюючого просторовий рух, мас, що створюють дисбаланс і автобалансира для зрівноваження ротора, при переході через які наступає або втрачається автобалансування. Отримані узагальнені критичні швидкості, придатні для будь-якого типу автобалансира. Встановлено, що зрівноваження динамічного дисбалансу двома автобалансирами у двох різних площинах корекції можливе тільки у разі довгого складеного ротора, утвореного ротором, масами дисбалансу і автобалансирами. With use of Hamilton’s function are investigated the critical speeds of the system consisting of a rotor which execute space motion, mass which create unbalance and the autobalancers for balancing of a rotor. At transition of this speeds is comes or lost the autobalancing. The generalized critical speeds which suitable for any type of autobalancers are received. Is established, that balancing of the dynamic unbalance by two autobalancers in two different planes of correction is possible only in the case of the long made rotor formed by a rotor, masses which create unbalance and autobalancers.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6797
Appears in Collections:Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 18. - 2007Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.