Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8772
Title: Вступ до спеціальності
Authors: Голик, О. П.
Федотова, М. О.
Keywords: телекомунікації
радіотехніка
автоматизація
мережа
інформація
комп'ютерна система
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Вступ до спеціальності : метод. вказ. до виконання самост. роботи : для студ. ден. та заоч. форми навч. за освітньою програмою : 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / [уклад. : О. П. Голик, М. О. Федотова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації вироб. процесів. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 60 с.
Abstract: Дані методичні вказівки містять перелік тем для самостійного опрацювання, які включають в себе питання радіоелектроніки, телемеханіки, радіотехніки, систем передачі інформації, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, систем автоматизації та їх класифікацію, інформаційних систем та технологій, алгоритмізації та формалізації інженерних задач, основ комп’ютерних мереж, інформації та її обробки у системах управління, класифікацію схем автоматизації та побудови алгоритмів роботи.
Description: Метою дисципліни є формування у студентів знань з телекомунікацій та радіотехніки. Згідно робочого навчального плану спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» для вивчення даної дисципліни передбачено третину годин для самостійного опрацювання. Таким чином студент повинен самостійно опанувати третину матеріалу з дисципліни «Вступ до спеціальності» та оформити його у вигляді самостійної роботи, згідно вимог.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8772
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вступ до спец_СР_ТР(1).pdf5,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.