Кінематичний аналіз механізмів паралельної структури типу «дельта»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Мельніченко, М. М.
Валявський, І. А.
Кропівний, В. М.
Melnychenko, N.
Valyavsky, I.
Kropivniy, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуто актуальну проблему вирішення зворотної задачі кінематики механізму паралельної структури типу «дельта». Отримані результати можуть бути використані для керування обладнанням побудованого на механізмах подібного типу. In the article the actual problem solving inverse kinematics problem of the mechanism of parallel structures such as "delta". The results can be used to control equipment built on the mechanisms of this type.

Description

Keywords

механізм паралельної структури, дельта, зворотна задача кінематики, теорія гвинтового счислення, кути Ейлера

Citation

Мельніченко, М. М. Кінематичний аналіз механізмів паралельної структури типу «дельта» / М. М. Мельніченко, І. А. Валявський, В. М. Кропівний // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 42, ч. 1. - С. 221-224.