Основи саморозвитку економіки держави

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Кропивницький : сайт tusovka.kr.ua

Abstract

Стаття розкриває аспекти саморозвитку економіки через питання еволюції, ядер саморозвитку та суперечностей технологічних, соціальних та соціально-економічних укладів. The article reveals the aspects of self-development of the economy through issues of evolution, the nuclei of self-development and the contradictions of technological, social and socio-economic patterns.

Description

Keywords

еволюція, ентропія, саморозвиток, біфуркація, економічна генетика, технологічний уклад, evolution, entropy, self-development, bifurcation, economic genetics, technological approach

Citation

Яковенко, Р. В. Основи саморозвитку економіки держави [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу : http://tusovka.kr.ua/news/2018/01/29/osnovi-samorozvitku-ekonomiki-derzhavi. – Назва з титул. екрану.