Дослідження перспектив використання мови програмування Google Blockly

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КОД
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шевченко, Д. Г. Дослідження перспектив використання мови програмування Google Blockly / Д. Г. Шевченко // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та магістрантів, 27–29 бер. 2013 р., м. Кіровоград : зб. тез доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград : КОД, 2013. — С. 133–135.