Теоретична оцінка енергетичних показників роботи виконавчих органів пневмоприводу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Пастушенко, С. І.
Pastushenko, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті наведений механізм порівняльного аналізу енергетичних показників функціонування виконавчих органів пневматичного приводу, що грунтується на ексергетичному методі їхньої оцінки та оптимізації у співставленні із даними отриманими за традиційною методикою розрахунку. Оптимізація дозволила зменшити енергетичні втрати в півтора рази, що зумовлено простою структури схеми і малими швидкостями повітря. Критерієм оптимізації служить мінімум параметричностей системи. The mechanism of energy data comparative analysis of pneumatic drive operating members functioning which is based on energy method of the data evaluation and optimization in comparison with the data obtained by the traditional design procedure is given in the article. Optimization allowed to reduce energy loss in one and half times that conditioned simple structure of circuitry and slow speed of air. The criteria of optimization serves as minimum parametric system.

Description

Keywords

пневматичний привід, ексергетичний метод, порівняльний аналіз

Citation

Пастушенко, С. І. Теоретична оцінка енергетичних показників роботи виконавчих органів пневмоприводу / С. І. Пастушенко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 39. - С. 144-151.