Технологічні методи забезпечення довговічності робочих органів і надійності сільськогосподарських машин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Денисенко, М. І.
Рубльов, В. І.
Denisenko, N.
Rublev, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті проаналізовано сучасні методи підвищення довговічності деталей робочих органів сільськогосподарських машин поверхневим зміцненням. Надійність та технічна досконалість машин визначається якістю їх комплектуючих вузлів і деталей. Запропонована технологія відновлення і зміцнення лемешів плугів модульними пластинами з порошкових карбідосталей значно розширює межу зношування леза лемеша по ширині та суттєво збільшує його ресурс і надійність плугів. Purpose of the work. Increase in the service life of plowshare as the index of longevity and reliability of plow, by the technological methods of strengthening. Brief description of the executed work. Are analyzed the contemporary methods of increasing the components of the operating units of agricultural machines by surface hardening. Reliability and technical perfection of machines is determined by the quality of their completion units and components. The technology of repair and strengthening of the plowshares of plows proposed by modular plates from the powder carbide steels considerably enlarges the boundary of the wear of plowshare along the width and substantially increase its resource and reliability of plows. Conclusions. The technology of restoration and strengthening of the plowshares of plow proposed by the modular plates of powder carbide steels enlarges the zone of the wear of plowshare along the width, increase resource and reliability of plows.

Description

Keywords

абразивне зношування, леміш плуга, лапа культиватора, методи зміцнення, композиційні покриття евтектичного типу, порошкові матеріали конструкційного призначення, аbrasive wear, blade share, blade cultivator tor tooth, operating longevity, method hardening, carbidesteel constructional purposes

Citation

Денисенко, М. І. Технологічні методи забезпечення довговічності робочих органів і надійності сільськогосподарських машин / М. І. Денисенко, В. І. Рубльов // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 43, ч. 2. - С. 7-17.