Типи і галузі використання сучасних світлопрозорих огороджуючих конструкцій, та їх місце у забезпеченні енергоефективності будівель

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Гамаюнова, С. А.
Джирма, С. О.
Hamaiunova, S.
Dzhyrma, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

теплозахист, вікна ПВХ, енергоефективність, склопакети, тепловтрати

Citation

Гамаюнова, С. А. Типи і галузі використання сучасних світлопрозорих огороджуючих конструкцій, та їх місце у забезпеченні енергоефективності будівель / С. А. Гамаюнова, С. О. Джирма // Досвід впровадження у навчальній процес сучасних комп'ютерних технологій : IV Всеукраїн. студ. наук.-практ. семінар : зб. тез доп. / М-во освіти і науки Укр., Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - С. 124-128.