Сутність та функції ринкової інфраструктури

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

У статті визначено сутність ринкової інфраструктури, а також її головні функції: доведення товарів до безпосереднього споживача, забезпечення зворотного зв’язку між виробництвом і споживанням, перерозподіл ресурсів між різними галузями та всередині їх, акумуляція тимчасово вільних грошових та інших ресурсів, регулювання грошового обігу. The article defines the essence of market infrastructure, as well as its main functions: bringing goods to the immediate consumer, providing feedback between production and consumption, redistributing resources between different industries and within them, accumulation of temporarily free money and other resources, and regulating money circulation.

Description

Keywords

ринкова інфраструктура, послуга, доведення товарів, забезпечення реалізації, забезпечення зворотного зв’язку, market infrastructure, service, bringing goods, providing sales, providing feedback

Citation

Яковенко, Р. В. Сутність та функції ринкової інфраструктури [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу: http://tusovka.kr.ua/news/2018/03/28/sutnist-ta-funktsii-rinkovoi-infrastrukturi (дата звернення: 01.04.2020). – Назва з екрана.