Соціально-економічна трансформація АПК України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Authors

Ніколаєв, І. В.
Николаев, И. В.
Nikolaiev, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Інститут економіки і підприємництва

Abstract

Автором зроблена спроба застосування системного підходу у поєднанні з ситуаційним до вивчення управління технологічними процесами на тваринницьких фермах. Це дозволяє розглядати технологічні процеси як об’єкт дослідження з великим діапазоном внутрішніх і зовнішніх причинно-наслідкових зв’язків. Автором предпринята попытка применения системного подхода в сочетании с ситуационным к изучению управления технологическими процессами на животноводческих фермах. Это позволяет рассматривать технологические процессы как объект исследования с большим диапазоном внутренних и внешних причинно-следственных связей. The author made an attempt to apply the system approach in combination with the situational approach to studying the management of technological processes on livestock farms. This allows us to consider technological processes as an object of investigation with a large range of internal and external cause-effect relationships.

Description

Keywords

система, економіка АПК, трансформація, управління, экономика АПК, трансформация, управление, system, agro-industrial complex economy, transformation, management

Citation

Ніколаєв, І. В. Соціально-економічна трансформація АПК України / І. В. Ніколаєв // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : зб. наук. пр. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – Вип. 6. – С. 229–236.