Обґрунтування параметрів переналагоджуваних кондукторів для свердління отворів при виготовленні і відновленні

Abstract

Представлена конструкція переналагоджувального кондуктора для свердління отворів деталей сільськогосподарських та інших машин, який забезпечує підвищення експлуатаційної надійності і довговічності кондукторів. Приведені теоретичні залежності зношування поверхні кондукторних втулок від конструктивних параметрів та параметрів взаємодії системи свердління та кондукторної втулки . Економічно обґрунтовано впровадження удосконаленої конструкції. Construction of adjusting conductor is presented for the drilling opening in the details of machines, which provides the rise of reliability and longevity of conductor bushes. he theoretical dependence of wear of surface of conductor bushes from structural arameters and parameters of co-operation of system drill and bush are developed. conomical viability of the improved construction is calculated.

Description

Keywords

переналагоджувальний свердлильний кондуктор, радіально упорний підшипник, змінна кондукторна втулка

Citation

Обґрунтування параметрів переналагоджуваних кондукторів для свердління отворів при виготовленні і відновленні / А. В Гагалюк, А. Б Гупка, В. М Клендій та ін. // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 42, ч. 2. - С. 110-116.