Модернізація лемішних плугів полімерно-композитними матеріалами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-02

Authors

Кобець, А. С.
Деркач, О. Д.
Аулін, В. В.
Кобец, А. С.
Деркач, А. Д.
Аулин, В. В.
Kobets, A.
Derkach, A.
Aulin, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НУБіП

Abstract

Description

Keywords

Citation

Кобець, А. С. Модернізація лемішних плугів полімерно-композитними матеріалами / А. С. Кобець, О. Д. Деркач, В. В. Аулін // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Крамаровські читання", 21-22 лют. 2019 р., м. Київ, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП, 2019. - С. 321-324.