Джерела економічного зростання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Кропивницький : сайт www.surma-ua.info
Анотація
У статті обґрунтовано 4 способи збільшення обсягів національного виробництва, тобто створення джерел економічного зростання The article substantiates 4 ways to increase the volume of national production, that is, the creation of sources of economic growth
Опис
Ключові слова
зростання капіталовіддачі, інтенсифікація виробництва, активізація імпорту, оптимізація експорту, growth of capital productivity, intensification of production, increase of import, export optimization
Бібліографічний опис
Яковенко, Р. В. Джерела економічного зростання [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу : http://www.surma-ua.info/?p=8368. – Назва з титул. екрану.