Результати експериментальних досліджень питомих енерговитрат транспортування зерна гвинтовим конвеєром

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Грудовий, Р. С.
Hrudovyi, Roman

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Представлена наукова робота висвітлює результати експериментальних досліджень зміни величини питомих енерговитрат, під час транспортування гвинтовим конвеєром з рівнозбільшеним кроком витків в напряму руху вантажу зерна пшениці та ячменю, від зміни трьох основних факторів: від приросту кроку шнека на одному витку ΔТ, кута нахилу конвеєра γ та частоти обертання шнека n, тобто w=f(ΔТ,γ,n). Отримані рівняння регресії для визначення величини питомих енерговитрат гвинтового конвеєра у таких межах зміни вхідних факторів: 0,003  ΔТ  0,007 (м); 15 γ  45 (град); 100  n  400 (об/хв). За допомогою прикладної програми побудовано графічне відтворення проміжних загальних регресійних моделей у вигляді квадратичних поверхонь відгуку та їх двомірних перерізів величини питомих енерговитрат. Aim of the research of the experimental sample was to determine effects of change of volute step length size to the movement of bulky materials and to the energy requirements and comparison with transportation of bulky materials by the screw working tool of the same parameters, but with permanent step. To determinate influence of constructive and cinematic parameters (independent factors i x ) of the spiral conveyor to its energy requirements during transportation of wheat and barley ( parameter of optimization w), there was conduct the experiment of determination of energy requirements during transportation of grain from change of three main parameters: increase of volute step on one volute ǻɌ, angle of slope of the conveyor Ȗ and frequency of rotation of the screw n, in general w=f(ǻɌ,Ȗ,n). Processing of received experimental data was done due to usage of common methods of regressive analysis. Analysis of received experimental data shows, that increasing of angle of slope of the spiral conveyor causes increasing of energy requirements, the largest requirements is 0,05 kW·hour./t·m. Increasing of volume step from 0,003m to 0,007m causes decreasing of energy requirements from 5 to 10 %. Increasing of angle of slope of the spiral conveyor from 15 to 45 degrees causes increasing of energy requirements from 20 to 50 %. That’s why increasing of the volume step is the proven method of energy requirements.

Description

Keywords

гвинтовий конвеєр, зерновий матеріал, питомі енерговитрати, Screw Conveyor, grain material, energy requirement

Citation

Грудовий, Р. С. Результати експериментальних досліджень питомих енерговитрат транспортування зерна гвинтовим конвеєром / Р. С. Грудовий // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 45, ч. 1. - С. 266-271.