Дослідження ефективності управління системою технічного сервісу транспортних машин

Abstract

Description

Keywords

Citation

Аулін, В. В. Дослідження ефективності управління системою технічного сервісу транспортних машин / В. В. Аулін, А. В. Гриньків, А. О. Головатий // Автомобільний транспорт та інфраструктура : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-26 кв. 2020 р. : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП, 2020. - С. 3-5.