Термомеханическое поведение вязкоупругих тел вращения при осесимметричном гармоническом деформировании

Loading...
Thumbnail Image

Date

1989

Authors

Козлов, В. И.
Якименко, С. Н.
Козлов, В. І.
Якименко, С. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ИМех им. С. П. Тимошенко НАНУ

Abstract

Досліджується термонапружений стан і температура дисипативного розігріву в’язкопружного тіла обертання при осесиметричному гармонічному навантаженні. Для розв’язування задачі застосовується метод скінченних елементів з використанням восьмивузлових чотирикутних елементів. Чисельні результати розрахунків одержані для циліндра із гуми ІРП-1374.

Description

Keywords

вязкоупругость, осесимметричные колебания, диссипативный разогрев, метод конечных элементов, метод Бубнова-Галеркина, viscoelasticity, axisymmetric vibrations, variational formulation, dissipative heating, finite element method, Bubnov-Galerkin method, в'язкопружність, осесиметричні коливання, варіаційне формулювання, дисипативний розігрів, метод скінченних елементів, метод Бубнова-Гальоркіна

Citation

Козлов, В. И. Термомеханическое поведение вязкоупругих тел вращения при осесимметричном гармоническом деформировании / В. И. Козлов, С. Н. Якименко // Прикладная механика. - К. : ИМех им. С. П. Тимошенко НАНУ, 1989. - Т. 25, № 5. - С. 22-28.