Механізм впливу на демографічні процеси на макрорівні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВЛ ЦНТУ

Abstract

Досліджено теоретичні засади впливу грошових, кредитних та фінансових відносин на демографічні процеси. Окрему увагу приділено аспектам застосування фінансових інструментів в процесі перерозподілу та розвитку відносин власності в умовах формування нової економічної та суспільної парадигми. Theoretical bases of influence of monetary, credit and financial relations on demographic processes are investigated. Special attention is given to aspects of application of financial tools during redistribution and development of relations of the property in conditions of formation of a new economic and public paradigm.

Description

Keywords

кредит, гроші, капітал, фінанси, відсоток, інвестиції, заощадження, бюджет, демографічні процеси, credit, money, capital, finances, interest, investments, savings, budget, demographic processes

Citation

Яковенко, Р. В. Механізм впливу на демографічні процеси на макрорівні / Р. В. Яковенко // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, м. Кропивницький, 12 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2019. – С. 129–132.