Макроекономічна стабілізація

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Кропивницький : сайт www.surma-ua
Анотація
У статті розкрито різні підходи та інструменти макроекономічної стабілізації, як явища, що характеризується розбалансованістю макроекономічних показників The article reveals different approaches and instruments of macroeconomic stabilization as a phenomenon characterized by macroeconomic imbalances
Опис
Ключові слова
макроекономічна стабілізація, „шокова терапія”, градуалізм, фіскальні обмеження, антиінфляційна політика, macroeconomic stabilization, "shock therapy", gradualism, fiscal constraints, anti-inflationary policy
Бібліографічний опис
Яковенко, Р. В. Макроекономічна стабілізація [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу : http://www.surma-ua.info/?p=7808. – Назва з титул. екрану.