Мінімізація тривалості перебігу перехідних процесів роторної машини на пружно-в’язких опорах з одним автобалансиром

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Гончаров, В. В.
Honcharov, Valery

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Досліджено тривалість перебігу перехідних процесів в роторній машині, в якій ротор поміщений з можливістю обертатися навколо власної поздовжньої осі в корпус на пружно-в’язких опорах і зрівноважується статично одним автобалансиром з багатьма корегувальними вантажами. Показано, що тривалість перебігу перехідних процесів: а) залежить від семи безрозмірних параметрів; б) зменшується при збільшенні маси корегувальних вантажів та значному збільшенні: - видовженності складеного ротора (на великих швидкостях обертання); - жорсткості опор корпуса для довгого (на великих швидкостях обертання) і короткого (на малих швидкостях обертання) складеного ротора; - швидкості обертання для довгого і дуже короткого складеного ротора; в) суттєво зменшується при наближенні швидкості обертання ротора до його резонансної швидкості за рахунок безпосереднього зменшення швидкості обертання або – збільшення резонансної швидкості через збільшення видовженності складеного ротора чи жорсткості його опор; г) зменшується при: значному віддалені точки підвісу від центра мас ротора або наближенні безпосередньо до нього для довгого и сферичного (на малих швидкостях обертання) складеного ротора; при наближенні точки підвісу до свого екстремального значення для короткого и сферичного (на великих швидкостях обертання) складеного ротора. Passive auto-balancers are used at balancing of many rotary machines. The investigations of transition processes upon the occurrence of auto-balancing of rotating machines with auto-balancers are absent practically at the moment. In this work analytically investigated the duration of the flow of the transition processes upon the occurrence of auto-balancing in rotor machine in which the rotor is placed with the possibility to rotate around its longitudinal axis in a corps on viscoelastic supports and statically balanced by one auto-balancer with many corrective weights. It is shown that the duration of the flow of the transition processes: а) depends on seven dimensionless parameters; b) decreases with increasing of mass of corrective weights and with a significant increase: - elongation of the composite rotor (at great speeds of rotation); - of stiffness of supports of the corps for the long (at great speeds of rotation) and short (at low speeds of rotation) of the composite rotor; - of the speed of rotation for long and very short of the composite rotor; c) decreases substantially at approaching of the speed of rotation of the rotor to its resonant speed by directly reduction of the speed of rotation or - increasing of resonant speed by increasing of the elongation of the composite rotor or of stiffness its supports; d) decreases when: a significant removal of a point of suspension of AB from the center mass of the rotor, or approach to it for the long and spherical (at low speeds of rotation) of composite rotor; approximation of the point of suspension to its extreme value for short and spherical (at high speeds of rotation) of composite rotor.

Description

Keywords

ротор, корпус, дисбаланс, автобалансир, перехідні процеси, мінімізація, rotor, corps, imbalance, auto-balancer, transition processes, minimizing

Citation

Гончаров, В. В. Мінімізація тривалості перебігу перехідних процесів роторної машини на пружно-в’язких опорах з одним автобалансиром / В. В. Гончаров // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 45, ч. 2. - С. 57-65.