Облікова політика в державному секторі економіки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Смірнова, І. В.
Smirnova, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисицпліни "Облікова політика в державному секторі економіки".

Description

Keywords

Citation

Облікова політика в державному секторі економіки : метод. вказ. до напис. курс. роб. для студ. спец. 071 «Облік і оподаткування» / [авт.-уклад. І. В. Смірнова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. бух. обліку. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 26 с.