Вплив неточностей заміру биття КП ланок ротора БДТ на похибку розрахунку оптимальних кутів взаємного розвороту ланок

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Невдаха, А. Ю.
Nevdakha, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Багатофакторним експериментом, з використанням 3D моделі типового ротора барабанно-дискового типу, досліджується вплив на похибку розрахунку оптимальних кутів повороту деталей ротора неточностей заміру биття його контрольних поверхонь. За результатами досліджень вироблені рекомендації із зменшення зазначеної похибки. За допомогою натурної моделі ротора, в лабораторії КНТУ, визначається ефективність методу двох пробних складань по відношенню до методу довільної установки дисків. Impact on the accuracy of determining the optimal angles of rotation of the rotor's parts, metering the inaccuracies beating of its control surfaces investigated by using a multifactor experiment with a 3D model of the rotor. According to the research develops recommendations to reduce the specified error. At the help of model of rotor is determined efficiency of method of two trial assembling in relation to the method of the arbitrary setting of disks.

Description

Keywords

ротор барабанно-дискового типу, складання ротора, биття контрольної поверхні

Citation

Невдаха, А. Ю. Вплив неточностей заміру биття КП ланок ротора БДТ на похибку розрахунку оптимальних кутів взаємного розвороту ланок / А. Ю. Невдаха // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 42, ч. 2. - С. 213-221.