Математична модель визначення оптимального складу агрегатів у рослинництві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Мельник, І. І.
Сапсай, В. І.
Барабаш, Г. І.
Зубко, В. М.
Чуба, В. В.
Melnik, I.
Sapsaj, V.
Barabash, G.
Zubko, V.
Chuba, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті подано множини факторів впливу на експлуатаційні параметри машинних агрегатів та комплексів машин, які класифіковані за групами, представлені критерії оптимізації комплексів машин, подана методика визначення раціонального складу комплексу машин для рослинництва з урахування строків проведення технологічних операцій. In the article given great number of factors, which is classified on groups, the criteria of optimization complexes machines are presented, the method of determination rationally complexes machines is given for a plant-grower taking into account the terms leadthrough of technological operations.

Description

Keywords

комплекс машин, раціональний склад, критерії оптимізації, показники роботи

Citation

Математична модель визначення оптимального складу агрегатів у рослинництві / І. І. Мельник, В. І. Сапсай, Г. І. Барабаш та ін. // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 41, ч. 1. - С. 272-278.