Динаміка зношування деталей циліндро-поршневої групи двигунів автомобілів ВАЗ залежно від напрацювання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Магопець, С. О.
Бевз, О. В.
Романенко, С. С.
Magopec, S.
Bevz, O.
Romanenko, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КрНУ

Abstract

Наведено динаміку зношування деталей циліндро-поршневої групи двигунів автомобілів ВАЗ й визначено причинно-наслідковий характер процесів зношування. Показано, що підвищені зноси поршнів властиві кільцевим канавкам і зоні юбки по перетину, який є перпендикулярним поршневому пальцю. Оцінкою зносів канавок виступає залежність, яка характеризує знос робочих поверхонь канавки під верхнє компресійне кільце, оскільки саме ця канавка найбільш навантажена й має найбільшу інтенсивність зношування. При цьому, інтенсивність зношування кільцевих канавок поршнів невелика, що пояснюється порівняно малими зносами циліндрів блоку двигунів, а поперечний рух кілець у канавці, в результаті якого вона зношується, безпосередньо пов’язаний зі зміною діаметрів циліндра в його верхньому і нижньому поясах. In the article the dynamics of wear of details of cylinder and piston group of engines of cars of VASES is resulted and determined cause and effect character of processes of wear. It is shown, that promoted wear of pistons it is incident to the circular ditches and area of skirt on crossing which athwart to the piston finger. As estimation of wears of ditches, dependence which characterizes the wear of working surfaces of ditch under an overhead compression ring is resulted, as exactly this ditch is most loaded and had most intensity of wear. Thus, intensity of wear of circular ditches of pistons is comparatively small, that is explained comparatively by the small wears of cylinders of block of engines, and transversal motion of rings in a ditch, as a result of which she wears out, is directly related to the change of diameters of cylinder in his overhead and lower belts.

Description

Keywords

двигун, зношення, знос, поршень, циліндр, гільза, блок циліндрів, кільце, engine, wear, piston, cylinder, ring, shell, block cylinder

Citation

Магопець, С. О. Динаміка зношування деталей циліндро-поршневої групи двигунів автомобілів ВАЗ залежно від напрацювання / С. О. Магопець, О. В. Бевз, С. С. Романенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - Кременчук : КрНУ, 2011. - №4 (69), ч. 1. - С. 43-48.