Динаміка і статика економічного зростання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Кропивницький : сайт www.surma-ua.info

Abstract

У статті визначено методологічну еволюцію дослідження економічного зростання – трансформацію традиційного статичного підхо­ду в динамічний. The article outlines the methodological evolution of the research of economic growth - the transformation of the traditional static approach into the dynamic.

Description

Keywords

фактори економічного зростання, статичний і динамічний підходи, капітал, національний дохід, безробіття, factors of economic growth, static and dynamic approaches, capital, national income, unemployment

Citation

Яковенко, Р. В. Динаміка і статика економічного зростання [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу : http://www.surma-ua.info/?p=7992. – Назва з титул. екрану.