Анотація курсу „Основи економічної теорії”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Посібник містить зміст короткого курсу економічної теорії та загальних основ економічних знань з урахуванням потреб підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів технічних спеціальностей. The manual contains the content of short course of economics and general bases of economic knowledge taking into account the necessities of preparation of junior specialists, bachelors and master’s degrees in technical specialties.

Description

Keywords

економічна теорія, потреби, ресурси, ринок, попит, пропозиція, economics, needs, resources, market, demand, supply

Citation

Яковенко, Р. В. Анотація курсу „Основи економічної теорії” : для техн. спец. / Р. В. Яковенко ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 7 с.